Licznik przeprowadzonych kolonoskopii

2

3

9

1

Zgłoś się

W jaki sposób można zgłosić się na badanie kolonoskopowe ?

Najlepiej udać się bezpośrednio do szpitala, przychodni realizującej bezpłatnie badania w ramach projektu (wykaz placówek, znajduje się w zakładce PLACÓWKI WYKONUJĄCE BADANIA) i wypełnić ankietę z pomocą personelu medycznego oraz ustalić dogodny termin badania. 

Termin badania wyznaczany jest możliwie jak najszybciej, w przypadku osób które spełniają warunki udziału w projekcie. Aby określić, czy dana osoba kwalifikuje się do wsparcia niezbędne jest wypełnienie Ankiety przed badaniem oraz Formularza zgłoszeniowego. Wykaz wszystkich dokumentów obowiązujących w projekcie dostępny jest poniżej. Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Jeżeli informacje z wypełnionej Ankiety przed badaniem kolonoskopowym wskazują na podejrzenie wystąpienia raka jelita grubego, Uczestnik Projektu nie może mieć wykonanego badania kolonoskopowego, ponieważ projekt ma charakter profilaktyczny, tj. skierowany jest dla osób zdrowych, które nie mają objawów sugerujących na istnienia raka jelita grubego. Osoba, która po Ankiecie przed badaniem nie kwalifikuje się do badania, zaproszona będzie na bezpłatną konsultacje gastroenterologiczną.

Natomiast osoby, które kwalifikują się do badania i są po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów, wyznaczony mają termin badania oraz otrzymują środek przeczyszczający jelita.

Pacjent powinien zgodnie z przekazanymi przez personel medyczny wskazówkami oraz ulotką informacyjną leku, zastosować go przed badaniem, w celu maksymalnego opróżnienia jelit.

Opróżnienie jelit jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia badania kolonoskopowego.